Naar de inhoud gaan
De verzendingskost is gratis binnen België vanaf €40

PRIVACY

1. Hoe registreren wij je persoonlijke gegevens?

Trôbon! verzamelt gegevens van persoonlijke aard over de klant die haar website bezoekt, onder meer door het gebruik van cookies. Deze inzameling gebeurt volgens de vigerende wetgeving.

Ze gebeurt

  • wanneer de klant een account aanmaakt of een bestelling plaatst op deze site,
  • wanneer de klant zich inschrijft op de newsletter die Trôbon! uitgeeft,
  • wanneer de klant contact opneemt met de klantendienst van Trôbon!,
  • wanneer de klant deelneemt aan een wedstrijd,
  • wanneer de klant op de site surft en artikels leest,
  • wanneer de klant een opmerking of een mening over een artikel plaatst.

1.1 De gegevens die je ons wenst mee te delen

Wij registreren via het inschrijvingsformulier: je naam, voornaam, adres, postnummer, gemeente, land, wachtwoord en een middel om je te bereiken (e-mail, telefoon, GSM of fax), je inschrijving op onze newsletter. Het postadres en het telefoonnummer van de klant zijn nodig voor de verwerking en het beheer van de bestellingen en ook voor de commerciële relaties tussen Biscibox en de klant.

1.2 De gegevens die ons automatisch worden overgemaakt

Andere gegevens die jou betreffen, worden ons automatisch overgemaakt. Zo registreren wij via cookies: je taalkeuze, de inhoud van je winkelwagen, je TCP/IP adres, het merk en de versie van je browser en de webpagina’s die je op onze site bekijkt. Cookies zijn kleine computerbestanden die onze server stuurt en die op de harde schijf van je computer worden geplaatst. Deze cookies bevatten informatie die enkel door Trôbon! ontcijferd kan worden en enkel wanneer je onze site bezoekt. Deze cookies maken het je mogelijk om aangenamer te surfen op onze site. Zo vermijd je bijvoorbeeld dat je telkens moet aanduiden in welke taal je wil surfen. Het staat je uiteraard vrij om de installatie van deze cookies te weigeren door de opties van je software om te surfen op het web te wijzigen.

2. Voor welke doeleinden registreren wij je persoonlijke gegevens?

2.1 Einddoelen

Wij hebben je persoonlijke gegevens nodig:

  • om je bestellingen te verwerken en af te ronden (postadres en telefoonnummer)
  • om je te informeren over de nieuwe producten en diensten die op onze site aangeboden worden
  • om statistieken op te maken over het bezoek aan de rubrieken op onze site
  • algemener, voor de technische administratie van onze site.

2.2 Direct marketing en communicatie aan derden

Wij beschouwen je persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie, die wij nooit meedelen aan derden en die enkel gebruikt worden voor direct marketing als je ons vooraf je toestemming hebt gegeven door het aanvinken van het vakje: “Ik wens de informatiebrief te krijgen” of als je ingeschreven bent op onze nieuwsbrief. Zodra je toestemming hebt gegeven, staat het je vrij om deze op elk ogenblik in te trekken. De wet maakt het je mogelijk om je, op verzoek en gratis, te verzetten tegen de verwerking van je gegevens van persoonlijke aard voor direct marketing. Het volstaat om je aanvraag te richten aan onze "Privacy Officer" met een mailbericht naar volgend adres: hello@trobon.be.

3. Hoe beschermen wij de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens?

Het kredietkaartnummer dat je meedeelt bij online betaling wordt versleuteld meegedeeld. De verrichtingen op deze site zijn beveiligd via het online betalingsplatform Payplug. Payplug waarborgt je de optimale veiligheid van je gegevens, door gebruik van het SSL-protocol dat alle informatie in verband met je bestelling versleutelt. Je andere persoonlijke gegevens worden ons niet beveiligd meegedeeld. We hebben echter een veiligheidsbeleid ingevoerd ten opzichte van onze partners, opdat de servers die je persoonlijke gegevens hosten in de mate van het mogelijke niet-toegestane toegang tot je gegevens, het ongepaste gebruik of de verspreiding van je gegevens, de onwettige vernietiging of het accidentele verlies van je gegevens zou beletten.

4. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonlijke gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die op de Trôbon! website worden verzameld, is de bvba XVR, die de website beheert en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in België, te 5000 Namen aan de Chemin Bérenger 16. Het is de manager van de Trôbon! website die verantwoordelijk is voor alle kwesties in verband met de bescherming van je persoonlijke levenssfeer. Voor elke vraag betreffende je persoonsgegevens kan je contact met hem opnemen met een mailbericht naar volgend adres: hello@trobon.be.

5. Hoe krijg je toegang tot je persoonlijke gegevens?

Je hebt op elk ogenblik de mogelijkheid om toegang te krijgen tot je persoonlijke gegevens en ze te verbeteren via de rubriek “Mijn account – Wijzigen” van onze website, met gebruik van je gebruikersnaam (je e-mailadres) en je wachtwoord. Je kan ook gratis de schrapping van al je persoonsgegevens uit onze gegevensbank aanvragen. Je doet dit gewoon met een schriftelijke aanvraag, samen met een kopie van je identiteitskaart, naar de verantwoordelijke voor de verwerking, op volgend adres: Ter attentie van de klantendienst Trôbon!, Chemin Bérenger 16, 5000 Namur, België.  

6. Opmerking betreffende minderjarigen

Ben je minderjarig (onder de 18), dan heb je geen toestemming om onze website te gebruiken en wij verzoeken je om ons je persoonsgegevens niet mee te delen.

7. Algemene inlichtingen

Wij waken erover dat onze werkwijzen op het gebied van bescherming van je persoonlijke gegevens beantwoorden aan de wetgeving die van toepassing is in de Europese Unie: Europese richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Wij zijn in geen enkel opzicht aansprakelijk betreffende het privacybeleid van de websites waarnaar onze website hyperlinks maakt.  

nl fr