Naar de inhoud gaan
De verzendingskost is gratis binnen België vanaf €40

WETTELIJKE VERMELDINGEN

Uitgever van de website

De website Trôbon.be wordt beheerd en geëxploiteerd door de firma XVR BVBA

XVR SPRL

Chemin Bérenger 16, 5000 Namur 

BTW - Ondernemingsnummer: BE 0568.599.350 (RPR Namen).

Intellectuele eigendom van de website

De website Trobon.be en al zijn elementen, dit wil zeggen zonder beperking, de logo’s, documenten en beelden die downloadbaar zijn, zijn exclusief eigendom van XVR BVBA. De reproductie van alle of een deel van de informatie op deze site is streng verboden, behoudens met uitdrukkelijke toestemming van XVR BVBA. Elke gebruiker die informatie van deze site reproduceert, zal aansprakelijk gesteld worden.

Informatie en aansprakelijkheid

Ondanks de zorg en de voortdurende aandacht die XVR BVBA besteedt aan de opmaak van de website en aan de informatie die er op gepubliceerd wordt kan XVR BVBA niet garanderen dat de website en de informatie die er op gepubliceerd is volledig, juist en voortdurend actueel zijn. De informatie op de website is enkel bedoeld als algemene informatie en geldt niet als advies. XVR BVBA wijst alle aansprakelijkheid af voor gelijk welke schade die zou voortvloeien uit het gebruik van deze website (of de onmogelijkheid om ze te gebruiken), met inbegrip van de schade die voortvloeit uit de aanwezigheid van virussen of de onjuistheid of het onvolledige karakter van de informatie die op deze website gepubliceerd is.

Persoonlijke inlichtingen

Het is het beleid van XVR BVBA om zich te schikken naar elke toepasselijke wetgeving met betrekking tot de vertrouwelijkheid en de bescherming van de gegevens. De gebruikers erkennen en aanvaarden dat er op deze site informatie op naam kan worden verzameld. Elke gebruiker beschikt over een recht op inzage in en verbetering van alle informatie die hem betreft, bij de uitgever op volgend adres: XVR BVBA, Ter attentie van de klantendienst Trôbon!, Chemin Bérenger 16, 5000 Namur.  

nl fr